Language: ภาษาไทย  |  English
สำนักงานทนายความสุทินและเพื่อนทนายความ สำนักงานทนายความสุทินและเพื่อน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยนายสุทิน จามรสวัสดิ์ ได้รับการรับรองจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ให้ขึ้นทะเบียน เป็นสำนักงานทนายความ เลขที่ 0262/2546 เป็นสำนักงานที่ให้บริการทางด้าน กฎหมายทุกประเภท ด้านอรรถคดีทั้งปวง เป็นที่ปรึกษากฏหมาย การทำนิติกรรม สัญญา การจดทะเบียนทางธุรกิจ การจดทะเบียนนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แก่ธุรกิจของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในจังหวัดกระบี่และทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความ
บริการของเรา


ให้บริการปรึกษากฎหมาย
ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล


บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด
2. จดทะเบียนแก้ใขเพิ่มเติมรายการ
    ทะเบียนนิติบุคคล
3. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    และภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5. จดทะเบียนลิขสิทธิ์ – สิทธิบัตร
6. จดทะเบียนโรงงาน 
7. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ 
    อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
8. รับจดทะเบียนตั้งมูลนิธิส่วนตัว

งานบริการด้านสัญญาต่างๆ
งานบริการด้านสัญญาต่างๆ

1. สัญญาขาย 
2. สัญญาเช่า 
3. สัญญาจำนอง 
4. สัญญาโอนหุ้น 
5. สัญญาว่าจ้าง 
6. สัญญาการทำงาน 
7. สัญญาว่าจ้างแรงงาน 
8. สัญญานายหน้า 
9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือสัญญา
    ข้อตกลงต่างๆ

บริการทั้งหมด
บทความ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย"


ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาล?

เมื่อได้รับหมายศาลมักจะตกใจกลัวลนลาน จนทำอะไรไม่ถูก เพราะเมื่อมีหมายศาลมาถึงตัว มักจะคิดถึงเรื่องการถูกฟ้องร้องไว้ก่อน ทั้งที่จริงๆ แล้วหมายศาลมีหลายชนิด ซึ่งไม่จำเป็นจะต้อง เป็นหมายศาล ที่ถูกฟ้องร้องเสมอไป อาจเป็นหมายศาลในเรื่องอื่นๆ ก็ได้ | more


กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้กู้” มี ความต้องการจะใช้เงิน แต่ตนเองมีเงินไม่พอ หรือไม่มีเงินไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้กู้” และผู้กู้ตกลงจะใช้คืน ภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง | more


การจดทะเบียนรับรองบุตร

กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า เด็กที่เกิดจากมารดาและบิดา ที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ให้ถือว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมาย ของมารดาเสมอ แต่เด็กจะเป็นบุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของบิดาด้วยหรือไม่นั้น | more


ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด | more


บทความทั้งหมด
Certificate, an Attorney at Law ศาลไทย

The Law Society of Thailand an Attorney at Law Registered law office with Lawyers Council of Thailand
ศาลปกครอง ศาลแพ่ง
ศาลฎีกา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล
ศาลยุติธรรม
ศาลอาญาTel: +66(0)75 612259, +66(0)75 620250 Fax: +66(0)75 620249 Email: sutinlaw@hotmail.com or sutinlaw@yahoo.com
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | อสังหาริมทรัพย์ | บทความ-กฎหมาย | เว็บลิงค์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | รับสมัครงาน
สำนักงานทนายความสุทินและเพื่อน © 2009 All Rights Reserved. Web Design by Ns Design Web